Lämpöä maaperästä

Maalämpö on nykyaikainen ja ympäristöystävällinen energialähde. Maa- ja kallioperässä olevaa geoenergiaa hyödynnetään rakennusten lämmittämiseen. Maalämpö on peräisin auringosta ja siksi se luokitellaan uusiutuvaksi energiaksi.

Maalämpö on mainio valinta kaikkiin kohteisiin, niin uudisrakennuskohteisiin kuin saneerausrakentamiseen. Paras hyötysuhde saavutetaan liittämällä systeemi vesikiertoiseen lattialämpöön, mutta muutakin vanhaa vesikiertoista järjestelmää voidaan käyttää.

Maalämpö talteen maalämpöpumpulla

Maalämmön suosion taustalla on ympäristötekijöiden lisäksi sen tuomat kustannussäästöt. Nykyaikainen tehokas lämpöpumppu kytkettynä lämpökaivoon voi säästää jopa yli puolet energiakustannuksista verrattuna esim. öljyyn ja sähköön. Maalämpöjärjestelmän kustannukset on mahdollista rahoittaa sen omilla säästöillä. Tyypillisesti maalämpöjärjestelmä maksaa itsensä takaisin 4-10 vuodessa. Kiinteistön arvo nousee enemmän kuin lämpöjärjestelmään sijoitetun rahan verran. Kotitalousvähennys tekee lämmitysjärjestelmän rakentamisesta entistä kannattavampaa.

Maalämpöjärjestelmä sisältää maalämpökaivon, keruuputket ja maalämpöpumpun. Kallioon porattavan maalämpökaivon syvyys määritetään talosi lämmöntarpeen perusteella. Maalämpöpumpun toimittaja mitoittaa maalämpökaivon tarvittavan aktiivisyvyyden. Keruuputket täytetetään ennen asennusta maalämpönesteellä (Naturet GeoSafe -17°C , 30% etanolia) sekä koeponnistetaan ennen asennusta maalämpökaivoon.

Maalämpöpumpulla siirretään kallioperästä kerätty energia hyötykäyttöön. Keruupiirissä lämmönkeruunesteeseen sitoutunut energia siirretään lämpöpumpun avulla lämmönjakojärjestelmään.

Luvat ensin kuntoon

Maalämpöjärjestelmän rakentamiseen tarvitaan  maankäyttö- ja rakennuslain mukainen toimenpidelupa. Siksi on syytä aina selvittää omasta kunnasta, tarvitaanko järjestelmän rakentamiseksi erityisjärjestelyjä.

Ilmoita hankkeesta aina naapureille etukäteen. Jos kiinteistö sijaitsee pohjavesialueella, saatetaan tarvita myös vesilain mukainen lupa. Lupa-asioissa auttaa kunnan rakennusvalvonta.

Maalämpökaivot on normitettu

Suomen Kaivonporausurakoitsijat ry on normittanut maalämpökaivon. Siinä määritellään vähimmäistaso, jolla lämpökaivo tehdään.

Normituksessa määritellään mm. kaivon mitoitus, rakenne ja dokumentointi. Lue tarkemmin normilämpökaivon kriteereistä Poratekin sivustolla.