Porakaivo on hyvä pestä varsinkin jos kaivovedessä havaitaan ongelmia. Esimerkiksi mangaania voi kertyä kaivon seinämiin, mikä vaikuttaa veden laatuun heikentävästi. Jos kaivossa todetaan esim. kolibakteeri, suoritamme kaivon pesun, kloorauksen ja huuhtelun.
Porakaivosta nostetaan pumppu ylös, jonka jälkeen kaivo pestään painevedellä koko matkaltaan.

Käytössämme olevalla kaapelikameralla pääsemme 120 metrin syvyyteen asti. Kaivon kuvausta tarvitaan esimerkiksi vanhan kaivon rakenteiden tutkimuksessa.

Toimenpide, jolla kiinteään kallioon saadaan aikaiseksi rakoilua, ”vesisuonia”. Painehalkaisussa porakaivo tulpataan 20-30 metrin syvyydessä, ja sen alle johdetaan vettä korkeapainepumpulla. Veden paine aukaisee kalliossa olevat halkeamat, jolloin vesisuonissa kulkeva vesi pääsee porakaivoon. Käytämme painehalkaisussa omaa paineautoamme, Kannua.
Korjaamme vanhoja porakaivoja. Korjausta tarvitsee useimmiten kaivon pintaeristys ja asennuskaivon kansisto.

Rakennamme asentamiimme kaivoihin lähes poikkeuksetta huoltotilan. Asennuskaivo voidaan varustaa tarvittaessa routaerityksellä, pakkasvahdilla ja painesäiliöllä. Asennamme asennuskaivoon aina betonikannen, joka on pitkäikäinen ja turvallinen sekä tarvittaessa myös lukittava.

Painesäiliö on porakaivon toiminnan kannalta oleellinen osa. Se tasaa vedenpaineen, ja se voidaan sijoittaa joko asennuskaivoon tai kiinteistöön sisälle. Painesäiliöitä on monen kokoisia, mutta esim. 50 litran säiliölle on varattava n. 60 cm korkea ja 40 cm leveä tila.

Kuivakäyntisuoja katkaisee pumpun virran jos pumppu ei saa riittävästi vettä. Suojaa tarvitaan tehokkaissa kolmivaihepumpuissa, joissa on riski käydä kuivana ja vioittua. Pienemmissä yksivaihepumpuissa kuivakäyntisuoja on vakiovarusteena.

Suurtehopumpuissa käytettävä pehmokäynnistin käynnistää pumpun pehmeästi, jotta pumpun rakenne ei vioitu.

Sulanapitokaapelia käytetään tapauksissa, joissa kaivon ja rakennuksen välistä vesijohtoa ei voida asentaa routarajan alapuolelle tai jos routaeristyksen asennus on muuten ongelmallista. Putken sulana pitävä kaapeli voidaan sijoittaa joko vesiputken sisälle tai sen ulkopinnalle.

Kaivoon asennetaan suodatin, jos se on tarpeen. Suodattimen päätehtävä on poistaa kaivovedestä mahdollisia hiekanjyviä. Suodattimen koko vaihtelee reilun maitopurkin kokoisesta tonkan kokoiseen. Suodatin sijoitetaan sisätiloihin. Tapauksissa, joissa veden laadussa on ongelmia, vedestä otetaan vesianalyysi, ja suodatinlaitteen valmistaja mitoittaa ja suunnittelee suodattimen tarpeita vastaavaksi.

Kuumalla vesihöyryllä tehtävä sulatus on turvallinen ja tehokas tapa sulattaa jäätyneitä vesiputkia.

Huolehdimme huoltosopimuksen piiriin kuuluvan porakaivon kunnosta kaksi kertaa vuodessa tehtävällä huoltokäynnillä. Kaivorakenteet, pumppu, painesäiliö ja mahdollinen suodatin tarkistetaan, puhdistetaan ja tarvittaessa korjataan. Huoltosopimus on erityisen kätevä ja huoleton tapa pitää esimerkiksi kesäasunnon vesijärjestelmä toimintakunnossa.

Varsinkin taajama-alueella porauksesta syntyvä kivituhka on syytä toimittaa pois tontilta. Tällöin tuomme paikalle umpinaisen pölykontin, johon kivituhka säilötään, ja jolla tuhka kuljetetaan pois.