Elämme vedestä

Vettä on kaikkialla maaperässä. Pohjavettä muodostuu, kun sade ja lumien sulamisvesi imeytyvät maaperään. Pohjavettä on peruskallion päällä olevien maakerrosten lisäksi kallioperän ruhjevyöhykkeissä ja halkeamissa.

Vesi puhdistuu imeytyessään maaperässä.Pohjavesien laatuun vaikuttaa mm. maaperän geologinen rakenne, virtausolosuhteet sekä ihmisen toiminta alueella. Suomen pohjavedet ovat yleensä lievästi happamia ja pehmeitä.

Porakaivo sopii pieneen ja suureen tarpeeseen

Porakaivon vesi on pohjavettä, näin ollen vedenpinnan korkeus ja veden tuotto ovat lähes tunteettomia vuodenaikojen vaihteluille. Porakaivon omistajalla riittää vettä silloinkin, kun rengaskaivot kuivuvat.

Porakaivo voidaan porata hyvin erilaisiin maastoihin, myös alueille joilla veden saanti on muutoin hankalaa esim kivikkoisen/kallioisen tontin takia. Kaivon syvyys voi olla 40-140 metriä, keskisyvyys on n. 75 metriä.

Hyvälaatuisen pohjaveden saanti turvataan huolellisella pintaeristyksellä, jolloin pintavedet ja heikkolaatuiset maavedet eivät sekoitu pohjaveteen.

Kaivoja porataan mökeille, omakotitaloihin, karjatiloille sekä tuotantolaitoksille. Porakaivon varustelua löytyy väliaikaisesta vesipostista pysyviin asennuksiin. Toimitus voidaan jaksottaa työmaan tarpeen mukaan ja jatkaa pidemmälle kun rakennustyöt etenee tai tarpeet muuttuu.

Pohjavesi porakaivo Mikkelissä.

Suunnittelu ja esivalmistelut

Toimitukseen sisältyy porauspaikan suunnittelukäynti. Kaivon voi porata melkein mihin vain, kunhan porauskoneella pääsee äärelle. Kaivon sijoittamisessa huomioidaan viemärikaivojen tai muiden saastelähteiden läheisyys sekä maapohjan muodot.

Toimitus voi olla pelkkä poraus tai kaiken kattava toimitus pumppuineen. Varustelupuolelta löytyy mm. painesäiliöyhdistelmät, vakiopainejärjestelmät, asennuskaivon ja vaakavedon rakentaminen. Käyttömukavuutta mökille mökkihanalla jossa vedenlämmitin, haaroitukset kesäkeittiöön ja saunalle – tässä vain muutamia mainitaksemme.

Suunnittelukäynnillä käydäänn tarkemmin läpi toimitusrajat, vastuut sekä porakaivon varustelutaso, jotta se palvelee käyttäjäänsä parhaalla tavalla.

Porakoneen liikkumista varten alueelle on varattava vähintään 2 metriä leveä kulkuväylä ja noin 3 metriä työskentelytilaa koneen ympärille.  Ojien ja muiden kaivantojen teko kannattaa jättää tehtäviksi porauksen jälkeen. Poraus on ihanteellisin aloittaa tasamaalta, ellei muuta sovita suunnittelukäynnillä.

Jokainen toimituspaikka on ainutlaatuinen ja toimitamme jokaiselle asiakkaalle juuri hänen tarpeisiinsa sopivan paketin. Porauskohteen mukaan pystymme varautumaan siihen sopivalla kalustolla.

Vesikaivon poraus

Porakaivon tekeminen kestää tyypillisesti yhden päivän. Laajemmissa projekteissa on hyvä varautua kahteen päivään, esimerkiksi saariporauksissa.

Poraus aloitetaan aina pintaeristysporauksella, jota tehdään vähintään 2 m kiinteään kallioon. Teräsputki tiivistetään kallioon tiivistysrenkaalla. Tästä jatketaan kallioporauksella kunnes saadaan tarvittava vedentuotto. Joissakin harvoissa tapauksissa tarvitaan lisäksi vesipainehalkaisu vedentuoton lisäämiseksi. Teräsputki vuorataan muoviputkella, jolloin käyttövesi ei ole kosketuksissa teräsputkeen.

Huolella tehty pintaeristys takaa etteivät pintavesi ja maa-ainekset pääse kaivoon ja sitä kautta pohjaveteen. Kaivo suojataan lopuksi suojahatulla.

Työkoneen jäljiltä maastoon jää vain vähän jälkiä. Tarvittaessa käytämme pihamaiden suojana suojalevyjä, jotka vähentävät maanpinnan rikkoutumista tehokkaasti.

Suunnittelukäynnin yhteydessä sovitaan myös porauksesta syntyvän kivituhkan loppusijoituspaikka ja käsittely porauspaikalla. Kaivon syvyydestä riippuen, kivituhkaa syntyy 1-2 m2.

Taajama alueilla poraustuhkaa ei välttämättä ole aina mahdollista jättää porauspaikalle, silloin kivituhka otetaan talteen pölykonttiin ja kuljetetaan pois. Kivituhkan voi myös puhaltaa esim. metsään tai muualle sopivaan paikkaan lähiympäristössä.

Jokaisesta porakaivosta tehdään porausraportti, josta selviää kaivon tärkeät tiedot. Se on tärkeä kiinteistökohtainen asiakirja, joka on syytä säilyttää tallessa.

Toimitamme porakaivot sinne missä vettä tarvitaan, niin mökille kuin karjatilallekin. Huolella tehty ja varusteltu porakaivo palvelee miltei ikuisuuden.

Porakaivopumput

Myymme huoltovapaita ja varmatoimisia Grundfos ja EMS-Tekniikan porakaivopumppuja. Yleisimmin toimitamme porakaivon kokonaispakettina valmiiksi pumpulla varustettuna. Saat meiltä tarvittaessa myös pelkän pumpun. Meidän asentamille pumpuille annamme viiden (5) vuoden takuun. Ostaessasi pumpun asennettavaksi omatoimisesti takuu on kaksi (2)vuotta.

Pumpun valintaan vaikuttaa mm. porakaivon syvyys, vedentuotto ja veden määrän tarve. Mitoitamme pumpun sopimaan kesäasunnon tai karjatilan tarpeisiin.

Valovirralla toimivat pumput sopivat tyypillisesti pienempiin tarpeisiin, kuten mökeille. Niissä on vakiovarusteena kuivakäyntisuoja. Järeämmät pumput vaativat kolmivaihevirtaa.

Porakaivoa voidaan käyttää myös ilman sähköä Nira 67 käsipumpulla, jatkoputkimoduleita käyttäen.

Porakaivot on normitettu

Suomen Kaivonporausurakoitsijat ry on normittanut porakaivon vuonna 2004. Siinä määritellään vähimmäistaso, jolla porakaivo tehdään. Normituksessa määritellään mm. kaivon sijoitus, rakenne ja eristämminen.

Esimerkiksi jokaiselle normitetulle vesikaivolle annetaan 2 vuoden vesimäärätakuu. Tästä poiketen Ristiinan Porakaivo antaa poraamilleen vesikaivoille 5 vuoden vesimäärätakuun!
Lue tarkemmin porakaivon kriteereistä Poratekin sivustolla.

Ohjeita porakaivon käyttöön ja huoltoon

 • Kaivon suu tulee kaikissa olosuhteissa suojata, jotta sinne ei pääse ylimääräistä ainesta.
 • Pumpun asentaminen tulee suorittaa siten, ettei kaivoon pääse valuma- tai pintavesiä.
 • Pumpun asennus tulee teettää ammattitaitoisella ja kokeneella asentajalla. Sama koskee myös pumpun nostoa kaivosta.
 • Halutessanne vedenlaatututkimuksesta luotettavan tuloksen, tutkimus on tehtävä kun kaivoa on käytetty vähintään 1-3 viikkoa tai siitä on pumpattu vähintään n. 5 000 litraa vettä.
 • Veden kohtuulliseen käyttöön tulee kiinnittää huomiota laadun säilyttämiseksi.
 • Mikäli kaivo on talvella käyttämättä tai rakennus kylmänä, on huolehdittava vesijärjestelmän tyhjentämisestä tai pumppulaitteiden lämmittämisestä.
 • Painesäiliön ilmamäärä tai kalvopainesäiliön esipaine on tarkistettava ja tarvittaessa lisättävä vähintään kaksi kertaa vuodessa.
 • Huoltokaivon lämpöeristys tulee toteuttaa siten, että kaivon tuuletus säilyy. Villaeristettä ei saa käyttää.
 • Mikäli kaivon tai pumppulaitteiden toiminnassa ilmenee häiriöitä, ota yhteys työn tehneeseen urakoitsijaan.
 • Jos kaivoon kertyy sakkaa, on se puhdistettavissa. Ota yhteys ensiksi kaivourakoitsijaan.
 • Louhintatyöt kaivon läheisyydessä voivat vahingoittaa kaivoa.
 • Älä käsittele kaivon välittömässä läheisyydessä sellaisia aineita, jotka maaperään joutuessaan voivat saastuttaa kaivoveden.